I dag har du av fast regulering 

blabla

Etter BEHANDLING 

Dersom det skulle oppstå spørsmål eller problemer etter behandlingen, kan du alltid kontakte oss. Nederst på denne siden vil du finne nyttig informasjonsskriv, som kan være relevant for deg som har avsluttet behandling. 

AVSLUTTET BEHANDLING

ETTERKONTROLL

Når tannreguleringen tas av - renses tennene og alt av lim fjernes, i tillegg får du en retensjonsplate (som kan minne om en gom). Retainer sørger for at tennene ikke flytter på seg. Hvis du ønsker å beholde resultatet fra behandlingen, må den brukes slik reguleringstannlegen anviste. 

Tannsjekk er viktig når man tar av tannreguleringen, da faren for å utvikle karies og tannkjøttbetennelse har økt under behandlingen. Du vil også du bli innkalt til en time hos oss etter at tannreguleringen har blitt tatt av. Her vil vi kontrollere at retaineren og retensjonsplaten fungerer som de skal (husk å ta disse til kontrollen). Denne kontrollen er kjempeviktig: dersom tennene ikke holdes godt nok på plass, kan de flytte seg tilbake til opprinnelig posisjon.